CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Công ty TNHH TAGGER (sau đây được gọi là TAGGER) sử dụng thông tin bảo mật của khách hàng căn cứ theo Chính sách bảo mật này.

1. Thông tin TAGGER nhận được

Thông tin TAGGER nhận được để đạt mục đích quy định tại【4. Mục đích sử dụng Thông Tin Nhận Được】bao gồm các thông tin dưới đây (được gọi chung là “Thông Tin Nhận Được”).

Thông tin TAGGER nhận được từ khách hàng Thông tin cá nhân là thông tin của các cá nhân được quy định tại khoản 15 Điều 3 Luật An toàn thông tin mạng, và đặc biệt tại TAGGER những thông tin dưới đây được coi là thông tin cá nhân.

 1. Địa chỉ, tên gọi, ngày tháng năm sinh, giới tính, nghề nghiệp và những thông tin khác có thể phân biệt một cá nhân cụ thể.
 2. Địa chỉ, số điện thoại, thông tin tài khoản (địa chỉ email v.v...) được kết nối sử dụng với thông tin cá nhân cụ thể..
 3. Sở thích, thành phần gia đình, tuổi tác gắn liền với thông tin cá nhân và những thông tin thuộc tính khác liên quan đến cá nhân.
 4. Thông tin liên quan đến xác nhận bản thân khách hàng.

2. Phương thức thu thập Thông Tin Nhận Được

TAGGER thu thập Thông Tin Nhận Được của khách hàng sử dụng website này bằng các phương thức dưới đây.

 1. Đề nghị khách hàng tự điền thông tin trực tiếp trên website này.
 2. Đề nghị khách hàng cung cấp thông tin cho TAGGER thông qua hòm thư điện tử, bưu điện, văn bản, điện thoại, v.v.
 3. Thu thập thông tin khi khách hàng sử dụng, xem duyệt website này.

3. Quản lý Thông Tin Nhận Được

Tại TAGGER, người chuyên trách nghiệp vụ quản lý và sử dụng Thông Tin Nhận Được sẽ tiến hành quản lý nghiêm ngặt Thông Tin Nhận Được của khách hàng, lưu ý kỹ đến việc xử lý Thông Tin Nhận Được và thực hiện nghiệp vụ đó sao cho không xảy ra trường hợp truy cập trái phép vào thông tin cá nhân, mất mát, rò rỉ hoặc giả mạo thông tin.

4. Mục đích sử dụng Thông Tin Nhận Được:

TAGGER sử dụng các Thông Tin Nhận Được với mục đích như dưới đây

 1. Trả lời các yêu cầu từ khách hàng thông qua hòm thư điện tử, bưu điện, văn bản, điện thoại, v.v.
 2. Hướng dẫn và cung cấp các loại sản phẩm và dịch vụ, bao gồm TAGGER và TAGGER đối tác
 3. Để khảo sát và phân tích tình hình sử dụng website này.
 4. Để cải tiến, cải thiện giúp khách hàng hài lòng hơn với nội dung dịch vụ của chúng tôi hoặc phát triển dịch vụ mới.
 5. Để yêu cầu hợp tác điều tra, đề nghị tham gia vào các sự kiện và thông báo kết quả đó.
 6. Để gửi hoặc hiển thị quảng cáo của TAGGER hoặc Bên thứ ba.
 7. Để giải quyết các vấn đề trong quá trình vận hành website này.

5. Cung cấp Thông Tin Nhận Được cho Bên thứ ba

TAGGER cung cấp Thông Tin Nhận Được cho Bên thứ ba trong trường hợp được quy định dưới đây. Ngoài các trường hợp dưới đây, trong trường hợp TAGGER nhận định cần thiết phải cung cấp thông tin đã nhận thì có thể tiến hành cung cấp các thông tin đó sau khi nhận được sự chấp thuận từ phía khách hàng.

 1. Trường hợp TAGGER nhận định là cần thiết trong việc vận hành và cung cấp dịch vụ.
 2. Trường hợp cung cấp cho Bên nhận ủy thác nghiệp vụ hoặc Bên thứ ba khác để giải quyết các thắc mắc của khách hàng, thắc mắc của TAGGER đến khách hàng, cung cấp dịch vụ hậu mãi liên quan, v.v.
 3. Trường hợp được tòa án, cơ quan hành chính, cơ quan giám sát và các cơ quan công cộng khác yêu cầu cung cấp Thông Tin Nhận Được theo quy định của pháp luật.
 4. Trường hợp TAGGER nhận định là cần cung cấp thông tin để giải quyết tranh chấp với Bên thứ ba, hoặc để đảm bảo quyền lợi và lợi ích của khách hàng hoặc của Bên thứ ba.
 5. Trường hợp cung cấp cho Bên thứ ba mà TAGGER ủy thác khảo sát, phân tích để tiến hành khảo sát, phân tích tình hình sử dụng website này.
 6. Trường hợp cung cấp cho Bên thứ ba nhằm gửi hoặc hiển thị quảng cáo của TAGGER hoặc của Bên thứ ba.

6. Ủy thác cho Bên thứ ba về việc xử lý Thông Tin Nhận Được

TAGGER có thể ủy thác toàn bộ hoặc một phần việc xử lý Thông Tin Nhận Được cho Bên nhận ủy thác nghiệp vụ trong phạm vi cần thiết để đạt【4. Mục đích sử dụng Thông Tin Nhận Được】. Trong trường hợp này, TAGGER thẩm định kỹ xem Bên nhận ủy thác nghiệp vụ có phải là người thỏa mãn các tiêu chuẩn lựa chọn Bên nhận ủy thác do TAGGER quy định hay không và đảm bảo các Thông Tin Nhận Được được quản lý thích hợp trong quá trình thực hiện hợp đồng.

7. Sử dụng “Cookie”

Khách hàng có thể cài đặt việc có cho phép sử dụng Cookie hay không. Ở nhiều trình duyệt web, việc sử dụng Cookie được cho phép một cách tự động, nhưng cũng có thể thay đổi cài đặt trình duyệt để ngăn chặn việc sử dụng Cookie.

 1. Khi đã chặn sử dụng Cookie, có khả năng sẽ không thể sử dụng dịch vụ này một cách bình thường, hoặc không thể hiển thị các cài đặt quảng cáo cần phải sử dụng Cookie.
 2. TAGGER nhận thông tin Cookie của khách hàng, thông tin về quảng cáo và các trang web mà khách đã xem, hoặc môi trường khách sử dụng, v.v. từ trình duyệt của khách hàng một cách tự động rồi sao ghi vào máy chủ để sử dụng thông tin đó nhằm mục đích nâng cao tính tiện lợi của việc nhập tự động địa chỉ email khi đăng nhập dịch vụ này, đảm bảo bảo mật cho việc duy trì và bảo vệ session (phiên làm việc), ngoài ra để cân nhắc về dịch vụ mới, và cải thiện những dịch vụ hoặc nội dung quảng cáo thích hợp hơn với khách hàng

8. Chỉnh sửa thông tin cá nhân bởi TAGGER

Trong trường hợp có sự thay đổi trong thông tin cá nhân gây cản trở đến việc cung cấp dịch vụ của chúng tôi ,TAGGER có thể thay đổi thông tin cá nhân đã được đăng ký đó.

9. Quản lý và tính bảo mật thông tin cá nhân

TAGGER lưu trữ an toàn những thông tin đã thu thập được trong máy chủ thuộc môi trường mà người dùng thông thường không thể truy cập được, và cố gắng ngăn chặn những truy cập trái phép, tổn thất, phá hoại, giả mạo hoặc rò rỉ thông tin.

10. Cải thiện và cập nhật Chính sách bảo mật

TAGGER nỗ lực trong việc cải thiện Chính sách bảo mật này một cách phù hợp.

 1. Chính sách bảo mật có thể được sửa đổi để tương thích với những thay đổi trong pháp luật hoặc các yêu cầu trong quá trình hoạt động kinh doanh. TAGGER sẽ thông báo với khách hàng trong trường hợp phát sinh thay đổi trong Chính sách bảo mật.
 2. Trước khi sử dụng các dịch vụ của TAGGER, xin quý khách hàng vui lòng xác nhận Chính sách bảo mật mới nhất.

11. Thủ tục tiết lộ, chỉnh sửa và chấm dứt sử dụng thông tin cá nhân

TAGGER sẽ lập tức tiến hành rà soát trong phạm vi cần thiết để đạt được mục đích sử dụng và dựa vào kết quả đó để thực hiện chỉnh sửa, bổ sung hoặc xóa bỏ thông tin cá nhân.

12. Bộ phận quản lý và địa chỉ liên hệ

Mọi thắc mắc liên quan đến Chính sách bảo mật này, xin vui lòng liên hệ với bộ phận phụ trách sau đây của TAGGER.

Địa chỉ liên hệ bộ phận phụ trách thông tin cá nhân của Công ty TNHH TAGGER
SĐT: +84 28 3914 0121 (9:00 - 18:00 trừ các ngày cuối tuần và ngày lễ)
E-mail: contact@tagger-vn.com


Ban hành ngày… tháng… năm 2019